MIDDEN - DELFLAND

Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Doelstellingen van de vereniging

 • Het beschrijven van de geschiedenis van de bewoners van de (voormalige) gemeente Schipluiden (dorpskernen Schipluiden, Den Hoorn en 't Woudt), hun levenswijze en behuizing.
 • Inventariseren van historische gebeurtenissen, gebruiken, gebouwen, voorwerpen en landschappelijke elementen.
 • Het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, zoals monumenten, voorwerpen en archeologische vindplaatsen, belangrijk voor de plaatselijke geschiedenis.

Actieve leden van de vereniging trachten de doelstellingen te realiseren door:

 • Archeologische onderzoek en veldverkenningen.
 • Archiefonderzoek.
 • Restauratie en documentatie.
 • Verantwoord beheer van bodemvondsten en documentatiemateriaal.
 • Waakzaam t.a.v. beheer en onderhoud van cultureel erfgoed.
 • Promotie van haar activiteiten.

Voor haar begunstigers en vrienden verzorgt de vereniging:

 • Lezingen.
 • Excursies.
 • Publicaties, waaronder een uitgebreid jaarverslag en nieuwsbrieven.

Beheren van het Museum Het Tramstation Schipluiden, het vaste onderkomen van de vereniging. Belangstellenden kunnen hier terecht voor:

 • Exposities over regionaal-historische onderwerpen, meestal begeleid door een tekstboekje met illustraties.
 • Rondleidingen door het museum.
 • Informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van scripties of historisch onderzoek.
 • Beantwoording van vragen op het gebied van de streekhistorie.
 • Schenkingen, die de bestaande collectie aanvullen en verrijken.
 • Aankoop van historische publicaties en beeldmateriaal.

Inlichtingen

Secretariaat "Historische Vereniging Oud-Schipluiden", tel. 015-3807846.

Museum "Het Tramstation", Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden.