MIDDEN - DELFLAND

De Vlietlanden

De Vlietlanden in Midden-Delfland vormen een uniek natuurgebied zo groot als een 'postzegel'. Gelegen tussen twee doorgaande vaarwegen, de Noordvliet en de Boonervliet, is dit rietland nooit afgegraven of bemalen. Dit maakt het tot een van de weinige oorspronkelijke laagveengebieden van Nederland. Het veen is dus niet ingeklonken en ligt net boven de omliggende vlieten en veel hoger dan de omliggende polders.

Vlietlanden, oorspronkelijk rietland

De Vlieten zijn wel voor korte tijd door mensen bewoond geweest (men heeft restanten van bewoning gevonden) maar men heeft het gebied toch weer verlaten, waarschijnlijk vanwege de drassigheid.

Het grasland werd en wordt steeds gemaaid (met de hand of met kleine machines) en het veelvuldig aanwezige riet werd tot voor kort nog geoogst voor dakbedekking door de plaatselijke rietdekker.

Het verhaal gaat dat onenigheid de reden is dat er twee Vlieten zijn gegraven. Met name de Noordvliet is veel gebruikt voor de vrachtvaart: in de begintijd werd er met de platbodems, de Westlanders, gezeild. Bij verkeerde wind moest er worden getrokken (gejaagd) door de bemanning of de paarden. Later werden de boten gemotoriseerd. Er werd een regelmatige dienst tussen Delft en Maassluis en Vlaardingen onderhouden.

Het gebied de Vlietlanden wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het is een bijzonder rijk natuurgebied met zeldzame planten en dieren. Zo groeien er  Moeraskartelblad, Veenpluis en Brede orchis. Vogels in het gebied zijn o.a. diverse soorten ganzen, Kuifeend, Kievit, Grutto en roofvogels als Bruine kiekendief en Buizerd. 

Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de Noordse woelmuis. Deze muis kan uitstekend zwemmen en houdt van de natte omgeving, daar waar de Veldmuis een hekel aan heeft.

Beide Vlieten lopen van de Vlaardingsevaart via Maasland naar Maassluis (vroeger Maaslandsluis). De Noordvliet eindigt in het centrum van Maasluis bij de sluis naar de haven. De Boonervliet eindigt bij het gemaal De Zaayer, waar een groot deel van het overtollige water van Midden-Delfland in de Nieuwe Waterweg gemalen wordt. 

Het Bommeer is een kleine plas die Boonervliet en Noordvliet verbindt. Halverwege ligt hier ook nog de Middelvliet die in het broedseizoen niet bevaren mag worden.

Moeraskartelblad

De reconstructie van Midden-Delfland heeft er voor gezorgd dat meer recreatiemogelijkheden zijn aangelegd. Veel fiets- en wandelpaden zijn aangelegd waar in alle seizoenen veel gebruikt van wordt gemaakt. Voor de watersport werd in 1992 een deel van de Foppenpolder onder water gezet. 's Zomers is het daar een grote drukte met zeilboten. surfers en motorjachten. In de lente, zomer en herfst verzorgt het Recreatieschap een veerdienst tussen de Kwakelweg (aan de Noordvliet) en de Broekpolder met de veerpont De Kwakel. Een tussenstop kan gemaakt worden bij de uitspanning 'Het Jachthuis'. Langs de Vlaardingsevaart ligt café 'Vlietzicht', ook een populaire tussenstop voor wandelaars en fietsers met een prachtig uitzicht over het natuurgebied.

Veenpluis

's Winters, bij voldoende vorst, vormen de Vlieten, samen met de Vlaardingsevaart een populair schaatsgebied. ook hier is Vlietzicht dan een drukke tussenstop.

Groene kikker

Brede orchis

Links