MIDDEN - DELFLAND

Kasteel Kenenburgh

Het is bijna niet voor te stellen dat in vroeger tijden een enorm kasteel het gezicht van Schipluiden domineerde. In het begin van de 15e eeuw is de woonburcht gebouwd op een terrein van 44 x 44 meter met een opvallende zware woontoren. Later, in de 17e eeuw werd tegen de woontoren een aanbouw in de slotgracht geplaatst en werden ook de twee hoektorentjes gebouwd.

Op het fragment van deze kaart van Kruikius uit 1712 is te zien waar het kasteel gelegen heeft: ongeveer tegenover de Nederlands-Hervormde kerk aan de andere kant van de Gaag.

De hoofdburcht is door Roelant Roghman in 1646/47 vastgelegd op een aantal prenten. Hiernaast een prent waar de bebouwing te zien is vanuit het noordwesten.

In zeventiende eeuw werd er aan de Gaag een nieuwe voorburcht gebouwd met in het midden een mooie stenen toegangspoort (links op de tekening). Deze is later in 1779 vervangen door een smeedijzeren hek. Het enige dat over bleef na de sloop van het kasteel in 1798 was het hek Dit hek werd in 1918 verkocht en geplaatst bij een huis in Wassenaar, waar het nu nog steeds staat.


Keenenburg gezien vanaf de Gaag, C. Pronk 1727

Uit de archieven blijkt dat het kasteel bewoond werd door vooraanstaande personen. Zo was Philips de Bonte een adviseur van de graaf van Holland en was hij schout van Delft en baljuw en dijkgraaf van Delfland en Schieland. Otto van Egmond (ca. 1522-1586) zat namens het ridderschap in de Staten van Holland. Ook was hij raadgever van Willem van Oranje.


Otto van Egmond

Op de plaats van de hoofdburcht van het kasteel is nu een plantsoen waar de contouren het kasteelterrein aangeven. De woonwijk Keenenburg is grotendeels gebouwd daar waar vroeger kasteeltuinen lagen.De staatnamen van deze wijk zijn vernoemd naar hoofdbewoners van het kasteel.

Opgravingen in de periode 1966-1990 hebben veel materiaal opgeleverd. Een deel hiervan is te zien in het Trammuseum, Schipluiden.


Originele fundering van het zuidwest torentje

In de Nederlands-Hervormde kerk aan de Dorpstraat zijn ook nog veel herinneringen te vinden aan de belangrijke kasteelbewoners, o.a. in het kerkinterieur en de grafkelder.

Het zuid-westtorentje van het kasteel Keenenburg is in onze tijd opnieuw opgebouwd op de opgegraven fundamenten van de kasteelmuur. Onder andere door de verkoop van "naamstenen", stenen met de naam van de schenker, kon deze ode aan het roemruchte verleden gestalte krijgen.

Bron: Keenenburg in Schipluiden: poster uitgegeven door de stichting "herbouw toren Keenenburg".

Torentje.jpg (11804 bytes)
Het herbouwde zuidwest torentje.