MIDDEN - DELFLAND

Zuidkade

De Zuidkade verbindt de Tanthofkade met de Zouteveenseweg en is aangelegd om de Kerkpolder te beschermen tegen het water uit de latere Zouteveensepolder. Het gebied van Zouteveen is pas in de dertiende eeuw definitief ontgonnen. Hoewel er na de aanleg van de grote Maasdijk omstreeks 1250 geen echt overstromingsgevaar meer was, behielden de Tanthofkade en de Zuidkade hun waterkerende functie. Ook dichter Poot liep als kind ooit over deze kade om van huis naar school in Schipluiden te komen.

Tegenwoordig ligt er op de Zuidkade een verhard fietspad, maar eeuwenlang was het een grasdijk die de boeren en kinderen uit Abtswoude gebruikten om te voet naar de kerk of de school in Schipluiden te gaan. Terwijl de polders vaak 's winters gedeeltelijk onder water stonden, waren de Tanthofkade en de Zuidkade in alle seizoenen goed als voetpad te gebruiken. 

Het zandlichaam van een nog aan te leggen gedeelte van de snelweg A4 doorsnijdt de Zuidkade al een hele tijd. Om een oost-west fietsroute te verkrijgen is de Zuidkade in de negentiger jaren van de 20ste eeuw volledig geasfalteerd en over het zandlichaam heen verbonden met het nieuwere Sint Maartensrecht (fiets)pad. Als de snelweg inderdaad wordt aangelegd zal hier een fietsbrug of zelfs een ecoduct moeten komen.


Zuidkade (in rood); halverwege doorsneden door de Kene (Keen). Kruikius (1712)

Aan de Zuidkade bevindt zich een merkwaardige 'postzegel' van 'Nieuwe natuur' in de vorm van een klein rietlandje, net naast het watertje de Keen, dat langs de eendenkooi loopt. Het gaat hier om een uitzichtpunt dat is aangeboden door A.A.G. Vrij *), als besteding van de Zuid-Hollandse Landschapsprijs in 1990. Een plaquette op een paal laat dit zien.

Alhoewel de weilanden aan de noordkant inmiddels plaats hebben gemaakt voor de Golfbaan Delfland is langs de dijk de openheid van het landschap rondom goed te ervaren, vooral als het wat mistig is. Bij helder weer is de skyline van Rotterdam duidelijk aanwezig!

Zuidkade, Midden-Delfland

Van Schipluiden naar het oosten gaand ligt rechts de Eendenkooi Schipluiden (links onder op de kaart). Deze eendenkooi, in beheer bij de vereniging Natuurmonumenten, is niet voor publiek toegankelijk. Wie het geluk heeft daar toch een bezoek te brengen ervaart een oase van rust en natuurlijke schoonheid. Met een beetje geluk kan men afhankelijk van het jaargetijde langs de Zuidkade grote groepen weidevogels waarnemen; zowel in de weilanden als in de lucht zijn Kieviten, Grutto's, Scholeksters of Wulpen.

Let op: Op de kaart van Kruikius ligt de Noordzee horizontaal aan de bovenrand. De kaart moet dus ca. 60 graden linksom worden gedraaid.

Zuidkade, Midden-Delfland

*) A.A.G. Vrij was een Hoogheemraad van Delfland van 1982 tot 1994. De sculptuur bestaat uit twee halfronde, grillige vormen die toch bijna een cirkel gaan vormen.

Op de tekstplaat staat vermeld: "A.A.G. VRIJ kreeg in 1990 de landschapsprijs van de provincie Zuid-Holland en heeft die aangewend voor deze sculptuur. Het is een tastbaar symbool voor overleg dat tegenstellingen samenvoegt tot creativiteit: nieuw landschap.