MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Bontenbal, twee generaties bouwers in Den Hoorn en Schipluiden

27 juli 2015. Vader Dirk en zoon Ambrosius Bontenbal waren beiden timmerman en aannemer, Dirk in Den Hoorn, Ambrosius in Schipluiden. Beiden zijn zij belangrijk geweest voor het erfgoed in de huidige gemeente Midden-Delfland. Het volledige, geïllustreerde, verhaal is te lezen in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2014, een uitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De Bontenbalroute wandeltocht van ca. 5 kilometer leidt langs een aantal, nog aanwezige, bouwwerken, van Den Hoorn naar Schipluiden.

Dirk Bontenbal

Dirk Bontenbal kwam in 1865 van Bleiswijk naar Den Hoorn (gemeente Hof van Delft) en vestigde zich aan de Hoornseweg als timmerman/aannemer. Vooral in deze gemeente bouwde hij verschillende karakteristieke gebouwen. Zo is een blok woningen in de Arnoldstraat en Willemstraat in Delft door hem gebouwd (Arnold en Willem waren twee van zijn zonen). In Den Hoorn bouwde hij onder andere Dijkshoornseweg 58 (ca. 1893) en aan de Woudseweg een raadzaal, school en onderwijzerswoning (1873). De raadzaal van de gemeente Hof van Delft deed dienst tot 1892, waarna deze bij de school werd gevoegd. Nu is hier de Rijstuin.

Bontenbalroute
Woudseweg, de Rijstuin in Den Hoorn.

Dirk kocht in 1893 de timmermanswerkplaats aan de Dorpsstraat van Johannes de Ridder en Pietertje Weggeman. Zoon Ambrosius begon hier in 1894 zijn aannemersbedrijf.

Bontenbalroute
De timmermanswerkplaats van Ambrosius Bontenbal in Schipluiden.

Ambrosius Bontenbal

Van 1894 tot 1925 voerde Ambrosius Bontenbal talrijke bouwprojecten uit. Gegevens hierover komen onder andere uit bouwaanvragen en oude kranten. Veel van de bouwwerken staan nog in het centrum van Schipluiden, zoals de dokterswoning aan de Dorpsstraat en in de Keenenburgweg het Jeugdhuis en de woning Klein Keenenburg, die hij voor zichzelf bouwde. In 1925 namen drie werknemers het bedrijf over en bouwden verder onder de naam Firma Bontenbal. Ook hiervan zijn enkele voorbeelden bekend.

Maar Ambrosius Bontenbal deed veel meer dan bouwen. Zo was hij medeoprichter/bestuurder van de "Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht", lid van de commissie van toezicht van de werkliedenvereniging "Door Eendracht Sterk" en bestuurslid van de Boerenleenbank. Toen in 1921 een nieuwe gemeenteraadsverkiezing nodig was (Hof van Delft hield op te bestaan; Den Hoorn kwam bij Schipluiden) stond Ambrosius op de kieslijst. In 1927 werd hij wethouder van de gemeente en is hij actief betrokken bij de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het H.K. Pootplein (het Raadhuis aan de Dorpsstraat was te klein geworden).

Wandelen: Bontenbalroute

De Bontenbalroute (ca. 5 km) leidt vanaf de Hoornseweg in Den Hoorn, via de Woudseweg, de Ommedijk en Tramkade naar Schipluiden (Zouteveenseweg) en gaat langs een deel van het erfgoed van vader Dirk en Ambrosius Bontenbal.

Als over enkele jaren de Ommedijk weer een doorgaande weg (voor fietsers/wandelaars) wordt dan kan de route met enkele honderden meters worden ingekort.

Beleef de Bontenbalroute online of wandel deze met je smartphone. Klik hier op de Bontenbalroute om de route te openen.

Bontenbalroute

09 februari 2024