MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Zouteveen - 1282 - 2007

Op 1 september 2007 vierden de bewoners van Zouteveen het 725-jarig bestaan van deze (vroegere) gemeente. Rond de kruising van de Zouteveenseweg & Breeweg met de Oostveenseweg en Willemsoordseweg (vroeger Gatweg) bevindt zich een buurtschapje bestaande uit een aantal woningen en boerderijen. Deze winderige plaats, midden in de polder, wordt in de volksmond nog steeds genoemd naar de kapel die vroeger aan deze kruising stond: De KapelPanorama met het Rechtshuis, Zouteveense gemaal en Vlieten.

Feest in Zouteveen

Het jubileum werd gevierd in en om de feesttent op het weiland nabij de kruising. Na de officiële opening van het feest met gebruikelijke toespraken van o.a. wethouder Van der Kamp, werd er vooral informeel feestgevierd. Er waren spelen voor jong en oud, en een feestavond tot besluit.

Rechthuis

Voor de administratieve zaken moesten de Zouteveners vroeger naar de Vlaardingsekade. Daar lag (en ligt nog steeds), aan de Vlaardingsevaart bij het Rechthuis van Zouteveen. Het was eigenlijk een boerderij annex herberg waar een ruimte was ingericht voor o.a. de burgerlijke stand.

Hier werden geboorten, huwelijken en sterfgevallen aangegeven. Ook vergaderden er de baljuw met zijn welgeboren mannen en de schout en schepenen. De gemeentelijke administratie werd daar bewaard in de ambachtskist en, indien nodig, werd er ook recht gesproken. De plaats lijkt onlogisch, maar indertijd waren de polderwegen nog niet verhard en vaak slecht begaanbaar door regen of sneeuw en kwam men veel makkelijker per schuit.

In 1855 werd Zouteveen deel van Vlaardingerambacht, dat op zijn beurt in 1941 verdeeld werd onder Schipluiden, Vlaardingen en Schiedam. De archieven van het ambacht Zouteveen zijn tegenwoordig opgeslagen in Vlaardingen.


Het Rechthuis van Zouteveen (2012).

Het voormalige rechthuis is van binnen op verantwoorde wijze gerestaureerd, maar van buiten is maar weinig veranderd. Dit komt misschien wel omdat het huis ín de dijk is gebouwd. Voor een aanpassing is ook goedkeuring van het Hoogheemraadschap van Delfland nodig.


Muurplaquette van het Rechthuis.


De Kapel, Zouteveenseweg, richting Breeweg, op een heel rustige dag

Links

Bron: A.A. Olsthoorn, het Rechthuis van Zouteveen, uit: Monumenten en Historische Merkwaardigheden, 1988, Uitgave van de Historische vereniging Oud-Schipluiden.