MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Kapel - Zouteveen

Het middelpunt van Zouteveen is De Kapel. Op dit kruispunt in de huidige Zouteveenseweg en Breeweg (Schipluiden naar Vlaardingen) komen uit de Willemsoordseweg (vroeger Gatweg geheten) en de Oostveenseweg samen. Op dit kruispunt stond vroeger een kapel, gesticht in 1482 door de Vlaardingse pastoor Herman van Lockhorst als devotiekapel. Eenmaal in de week (maar niet op zondag) werd er een dienst gehouden.

Na 1572, de tijd van de hervorming, werd de kapel een tijd niet gebruikt. Tot de sloop in 1719 is de kapel nog gebruikt als schoolgebouw voor de jeugd van Zouteveen. In een andere bron lezen we dat na 1578, toen de Kethelse parochiekerk naar de Hervormden overging, voor de trouw gebleven Katholieken een moeilijke tijd aanbrak. Naar een oude overlevering moet pastoor Stout naar Zouteveen zijn gevlucht, waar hij bij een van de adaar wonende boeren een schuilplaats vond.

De Kapel op de kaart van Kruikius, 1712
De Kapel op de kaart van Kruikius, 1712.

In stilte zouden daar de katholieken in de oude vervallen kapel een tijd hun godsdienstoefeningen hebben gehouden.

Middenstand

Aan het kruispunt hadden zich indertijd enkele kleine middenstanders gevestigd. Er waren een herberg, een schoenmakerij en een timmermanswerkplaats. Tot 1811 heeft er ook een gerechtspaal gestaan. Aan de Vlaardingse Vaart lag een herberg, die tevens als Rechthuis dienst deed. Dit gebouw is nog aanwezig.

Opmerkelijk is dat de naam Kapel nog steeds voortleeft in de volksmond.

Tegenwoordig is De Kapel nog steeds een kleine, rustige woongemeenschap aan de doorgaande polderweg van Schipluiden naar Vlaardingen. De beide met knotwilgen omzoomde zijwegen, de Oostveenseweg en de Willemsoordseweg zijn vooral interessant voor fietsers en wandelaars. Er is daar weinig doorgaand autoverkeer en de wegen lopen door het eeuwenoude veenweidegebied. De Willemsoordseweg leidt bovendien naar het prachtige natuurgebied de Vlietlanden en het café Vlietzicht met terras op en aan het water van de Vlaardingsevaart.


Willemsoordseweg richting Oostveenseweg (west naar oost).


Kruising Breeweg - Oostveenseweg (2006); hier stond vroeger de kapel.

Bronnen