MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Zuidbuurt

Tussen de spoorlijn Maasluis - Vlaardingen en de snelweg A20 ligt de Zuidbuurt, ten zuiden van Maasland en in het zuiden van het Midden-Delflandgebied. De smalle polderweg op de dijk verbindt Maasland met Vlaardingen en begrenst de Aalkeetbinnenpolder (zuid) en Aalkeetbuitenpolder. Eeuwenlang liep er vee op de veengrond. De boerderijen liggen op een door het land slingerende kleibaan. Van de ongeveer 40 boerenbedrijven en 10 glastuinders die in ca. 1970 actief waren, zijn er maar weinig over. Melk wordt nog maar bij een enkele boerderij opgehaald en de meeste tuinders zijn verdwenen. Panorama van de Zuidbuurt.

De kaart van Kruikius (1712) toont de Zuidbuurt nog zonder spoorlijn en snelweg. De Zuidbuurt behoorde toen nog grotendeels tot Maasland. Tegenwoordig is de ene helft Vlaardings en de andere helft Maassluis grondgebied. Opvallend is de plaats van de twee windmolens voor de beide polders: de Dam Molen en de Groote Molen. Nog steeds staan hier bij elkaar de twee (moderne) poldergemalen. De boezemsloot loopt van hier naar de Boonervliet en om vervolgens overtollig water naar het boezemgemaal de Zaayer in Maassluis te voeren.

Reconstructie Midden-Delfland

In de reconstructie van het Midden-Delfland gebied was een groot deel van het Zuidbuurt gebied bestemd voor recreatie. Veel boerderijen kregen nieuwe bewoners en nieuwe bestemmingen. Een deel van de weilanden werd met bomen beplant en een groot aantal paden werd aangelegd voor fietsers en wandelaars. Met de aanleg van de Krabbeplas in de jaren zeventig werd voorzien in gevarieerde watersportvoorzieningen. De surfplas, het strand en zonneweiden worden druk gebruikt. De voormalige boerderij Schinkelshoek heet nu Park Schinkelhoek en fungeert als clubgebouw van de golfclub Freegolf.

Nieuwe natuur

De metamorfose van de Zuidbuurt heeft tot gevolg gehad dat ook de natuur, flora en fauna, flink veranderd is. De nieuwe bossen, het struikgewas en de grote plas trekken ook andere vogels aan. Het aantal  plantensoorten in het gebied is toegenomen. Positief is dat het gebied aan de andere kant van de spoorlijn, het Lickebaertbos en de Rietputten, behouden blijven voor de natuur. Samen met langgerekte het Oeverbos langs de Nieuwe Waterweg is ook dit gebied interessant voor de natuurwaarden en recreatie.

Boerderijen

Boerderijen in de Zuidbuurt hebben vaak prachtige namen, zoals de Sarijnen Hove, Jan Scheren Werf, de Engelenhof, de Schinckel Hoek, Hoogh Kamer, 't Huijs te Middelvliet, Karpershoeve, 'Niets zonder Gods zegen' (nu Hoeve Avondrust) en meer. Rond 1988 kwamen nieuwe bewoners die een aantal boerderijen nieuwe bestemmingen gaven.

De monumentale boerderij Jan Schurewerf, Zuidbuurt 40, is veranderd in een een prachtig gerestaureerde wijnboerderij. In de Engelenhof, Zuidbuurt 89, is nu een speciaalzaak in houten speelgoed gevestigd. Hoeve Avondrust, Zuidbuurt 46, werd vanaf 1989 door nieuwe eigenaren grondig gerestaureerd en werd de fruitboomgaard hersteld en aangevuld verschillende oudere rassen. De fruitoogst wordt nu gebruikt om o.a. jams op ambachtelijk wijze te produceren en te verkopen. Op een aantal boerderijen kan nu de paardensport worden bedreven door jong en oud.

Sarijnenhove, Verheul Dzn, J.
Sarijnenhove, tekening uit 1926 door Verheul Dzn., J.

De Karpershoeve aan de Boonervliet
De Karperhoeve aan de Boonervliet.

De Wijnboerderij
De Wijnboerderij.

Fietsen door de Zuidbuurt en genieten!
Fietsen door de Zuidbuurt en genieten!