MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Buitengebieden

Er is ook veel moois te zien buiten de drie grote woonkernen van Midden-Delfland. Er is nog een redelijk aantal mooie boerderijen in bedrijf. Toch hebben veel boerderijen inmiddels hun agrarische functie verloren en worden alleen (of voornamelijk) gebruikt als woning. Een van de oorzaken hiervan is de schaalvergroting van de melkveebedrijven die nodig is om rendabel te blijven. In een aantal gevallen waar geen opvolging is blijft er geen keus over.

In dit onderdeel ook aandacht voor een aantal landschapelementen van cultuurhistorische waarde, zoals de Eendenkooi en oude kerkepaden.

Boerderij Abbestee aan de Tramkade

Historie 't Woudt

Van het schilderachtige dorpje ‘t Woudt is bekend dat het in 1277 al bestond. In dat jaar gaf Floris V de parochianen van ‘t Woudt het recht om de eigen pastoor voor te dragen. Dit was een belangrijk voorrecht dat maar zelden werd verleend. ‘t Woudt telde in 1561 al twee boerderijen, negen kleine huisjes, een herberg, een pastorie en een kosterswoning. Het unieke is, dat dit aantal in de loop der tijden nauwelijks is veranderd. Op oude kaarten is te zien dat het patroon van de bebouwing tot op de dag van vandaag gelijk is gebleven.

‘t Woudt had ook een school, die zo'n goede naam had, dat niet alleen de Woudtse jeugd, maar ook kinderen van elders er naar toe kwamen. Het achterhuis van de huidige kosterswoning deed tot 1874 dienst als school.

Groeneveld was oorspronkelijk een heerlijkheid van het adellijke geslacht Van Wassenaar. Vanaf het begin van de 14de eeuw waren de Heren van Groeneveld eigenaar van het gebied. Sindsdien draagt het hun naam. Zij bewoonden een kasteeltje, dat in 1429 is verwoest. In de 18de eeuw stond in deze heerlijkheid nog de buitenplaats Hofzicht. De Groeneveldse molen, gebouwd in 1719, is de enige van vele watermolens die in Schipluiden is overgebleven.

't Woudt

Historie De Zweth

De Zweth is een buurtschap gelegen langs de Delftse Schie en de oude weg van Delft naar Rotterdam. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2004 behoort het voormalig Delftse deel van De Zweth en een deel van de Ackerdijksepolder tot de gemeente Midden-Delfland.

Aan de andere kant van de ophaalbrug over de Berkelse Zweth begint de Rotterdamse deelgemeente Overschie. De naam Zweth is afgeleid van 'Zwet', dat grens betekent. 

De Zweth was in het verleden een relatief welvarende gemeenschap, waar onder andere bierbrouwerij De Hoop in 1853 werd opgericht. De drukbezochte speeltuin Land- en Schiezicht was rond 1900 een attractie voor veel Delftenaren. Na de jaren veertig van de twintigste eeuw ging het minder goed met de horeca in De Zweth en trokken de bewoners naar de grote steden.

In De Zweth is nu gevestigd het restaurant Aan de Zweth (voorheen de Zwethheul, met twee Michelinsterre van Mario Ridder).

De Zweth