MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Bommeer

Het Bommeer, vaak ook genoemd De Bommeer, is een klein rond meertje dat al bestond in de Middeleeuwen, voordat de drie Vlieten werden gegraven (14e eeuw). Het werd toen ‘Boumare’ genoemd. Op de kaart van Kruikius (1712) staat het meertje getekend met een smalle doorgang naar de in 1380 gegraven Boonervliet.

De Bommeer is maar een relatief kleine plas. In het kader van de reconstructie van Midden-Delfland is in 1992 een flink deel van de Foppenpolder veranderd in de Foppenplas met daarin een vijftal recreatieve eilanden. Ook is er een haven aangelegd voor de plezier- en zeilvaart. Op een van de eilanden bevindt zich Eetcafé 't Jachthuis. Bommeer en Foppenplas vormen samen met de drie Vlieten en de Vlaardingsevaart (zowel naar Vlaardingen als Schipluiden) een gevarieerd watersport- en recreatiegebied. Het viswater is er overigens ook prima, getuige het groot aantal vissers dat regelmatig aan de waterkant is te vinden.

Voor de recreatieve wandelaar en fietser is er de veerpont De Kwakel. De drie op- en afstapplaatsen liggen aan het Bommeer, de Foppenplas ('t Jachthuis) en de Kwakelweg in Midden-Delfland.

Bommeer, Kruikius 1712
Bommeer, Kruikius 1712.

Ook voor de natuur is een belangrijke plaats ingericht in het gebied. De Vlietlanden en in de Aalkeetbuitenpolder zijn beschermde natuurgebieden waar de Vereniging Natuurmonumenten het grootste deel beheert. De Vlietlanden zijn enige tijd bewoond geweest door boeren (o.a. Grote Adriaan), maar deze plaatsen zijn al lang geleden weer verlaten. De Eendenkooi Het Aalkeetbuiten herinnert aan de vroegere jacht op eenden (regelmatig rondleidingen). De Foppenpolder met een aantal poelen heeft een hoge waterstand die interessant is voor weidevogels.

Ten zuidoosten van de Bommeer ligt de Broekpolder met daarin de golfbaan 'De Broekpolder' en een grotendeels met bomen en struiken beplant gebied. De Broekpolder is een met (vervuild) havenslib opgehoogd gebied.

Bommeer, vanaf de aanlegplaats van de veerpont
Bommeer, vanaf de aanlegplaats van de veerpont.

Juist het contrast met uitzichten over de weilanden aan de andere kant van de Vlieten maakt ook dit 'nieuwe natuurgebied' in de Broekpolder interessant.

Veerpont De Kwakel, op weg naar 't Jachthuis en daarna Bommeer
Veerpont De Kwakel, op weg naar 't Jachthuis en daarna Bommeer; het maximum aantal personen is tegenwoordig twaalf!


Panoramafoto van de Bommeer.