MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Zeven Gaten

Het gebied de 'Zeven Gaten' is een stuk buitendijks land gelegen langs het boezemwater de Zweth, tussen de Kromme Zweth en de Zwethweg. Door de aanleg van de Noordlierdijk (al voor 1200) werd dit gebied afgesloten van de noordelijke Lee-arm. Omdat er geen nieuw slib kon worden aangevoerd, bleef dit gebied moerassig. De zeven brede sloten (gaten in de volksmond) zijn overblijfselen van waterpartijen. Het gebied behoorde bij de toenmalige boerderij die het dichtst bij de Noordlierweg lag en later Hofzicht wed genoemd. 
Bekijk twee panorama's van de zeven gaten: panorama 1 en panorama 2.

Landmeter Kruikius tekende dit gebied nauwkeurig in 1712. De huidige situatie kan heel goed worden bekeken met Google Maps en laat zien dat de situatie van de Zeven Gaten onveranderd is. Het gebied kent een rijke flora en fauna door de aanwezigheid van veel water, bomen en het onbespoten land, waarop ook geen kunstmest werd gebruikt. Ganzen, eenden en weidevogels bevolken dit gebied graag. De aanwezigheid wordt nog versterkt door de naastliggende Wollebrand waterberging, aan de overzijde van de Zweth.

Het gebied behoorde vóór de gemeentelijk herindeling in Westland en Midden-Delfland tot de gemeente Schipluiden. Na de herindeling in 2004 ging het gebied naar de nieuwe gemeente Westland. Historische verenigingen zijn bezorgd over het voortbestaan van dit bijzondere gebied.


De Zeven Gaten, links boven, Kruikius 1712.

Hofzicht

De naam Hofzicht komt van het uitzicht op het stadhouderlijke hof van Hontsholredyk, Honselersdijk, toentertijd zichtbaar aan de overzijde van de Zweth. In de 17e en 18e eeuw was de boerderij eigendom van aanzienlijke families. 's Zomers logeerden zij er. De boerderij werd verpacht. 
In de 18e eeuw was mr. Maarten Vlaardingerwout, een rijke bierbrouwer, de eigenaar. Na hem kwam de buitenplaats in handen van zijn schoonzoon Jacob van Kretschmar. 
In de jaren dertig van de negentiende eeuw kwam er een einde aan de buitenplaats. Alleen het tuinmanshuis is bewaard gebleven. De rijke cultuurhistorie en de flora en fauna maken dit gebied tot een waardevolle enclave in het kassengebied.


De Zeven Gaten op Google Maps.

In 2006 is de laatste bewoner van Hofzicht overleden, boer Van Lingen. Actie voor behoud van Hofzicht is nu geboden aangezien projectontwikkelaars ongetwijfeld om de hoek staan!

Zwetburch

De Zwethburch is ook al op de kaart van Kruikius (1712) aangegeven. De huidige boerderij Zwethburch dateert uit 1831 en is in gebruik als partycentrum voor bruiloften en partijen. Het gebouw en het ruime erf zijn goed verzorgd en het complex omvat een aantal fraaie tuinen. De glastuinbouw komt evenwel erg dichtbij aan de zuidoost en noordoost zijden.


Twee van de Zeven Gaten; de Zweth loopt op de achtergrond.

Bronnen

  • De Timmerwerf. 
  • Historische Vereniging Oud-Schipluiden - excursie 19 mei 2001.