MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Ackerdijkse Plassen

Op een plek in de randstad waar men geen natuur meer zou verwachten ligt een oase van rust (als je tenminste het geruis van de snelweg A13 even vergeet). Tussen Delft en Rotterdam liggen de Ackerdijkse Plassen die zijn ontstaan door afgraving van een oud veenpakket. Ontwateringsloten zorgen voor de waterhuishouding. Natuurmonumenten heeft het beheer in 2003 overgenomen van Vogelbescherming Nederland. Bekijk ook een panorama van het gebied.

De Akkerdijksche Polder is een veenweidegebied dat voor een groot deel in gebruik is voor de veeteelt, en vormt deel van de (voormalige) Groen-blauwe Slinger, een recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. De snelweg A13 doorsnijdt de polder. Ten noorden van de snelweg is vroeger een deel van het veenpakket afgegraven, waardoor de Ackerdijkse Plassen ontstonden. Natuurmonumenten beheert tegenwoordig dit vogelrijke gebied. Naast de plassen ligt een historische boerderij uit 1662, die door Natuurmonumenten wordt gebruikt voor ontvangsten en vergaderingen. De Ackerdijkse Plassen zijn normaal niet voor het publiek toegankelijk, behoudens een enkele rondleiding, en de vogelkijkhut nabij de Ackerdijkseweg. Maar op 20 september 2009 was er een Open Dag, waarop boerderij en de Plassen konden worden bezocht. Diverse informatiestands waren aanwezig en kinderen konden aan leuke activiteiten meedoen.

De Ackerdijkse Plassen op Google Maps
Ackerdijkse Plassen op Google Maps, rechts onder de boerderij.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009
De oude boerderij, het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009
Wat zit er in de sloot?

Aanleiding voor de dag was het tonen van de plannen voor de inrichting van de polder Schieveen, grenzend aan Rotterdam Airport. Het is de bedoeling het veenweidelandschap om te vormen tot een natuur- en businesspark (dit laatste verdween uit de plannen). Voor het natuur- en recreatiegebied streeft de gemeente Rotterdam samen met Natuurmonumenten naar "een combinatie van robuuste natuur ter versterking van de Ackerdijkse Plassen, cultuurhistorische kwaliteit en ruimte voor beleving van het landschap". Voor en tegenstanders van dit plan informeerden het publiek tijdens deze Open Dag.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009
Lopen over spannende bruggetjes.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009

Wandelen door de Ackerdijkse Plassen

Een groot aantal mensen kwam op bezoek op de boerderij van Natuurmonumenten, liet zich informeren en wandelde een van de drie uitgezette wandelroutes door het prachtige gebied. De 'Rode route' was populair en leidde zigzaggend langs vier van de plassen. Om vogels op de plassen niet te storen waren rietschermen geplaatst en kon men vanuit een speciale hut een plas overzien. Maar de grote drukte had echter de meeste vogels de luwte in doen vluchten en lieten vooral lege plassen achter.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009
De Haagwinde omstrengelt alle andere planten.

De natuur in de het gebied kan overduidelijk zijn gang gaan. In deze periode van het jaar kan de haagwinde prachtige woekeren en alles wat het tegenkomt omstrengelen. Grote groepen Braamstruiken dragen hun rijpe vruchten. De zaden van het weelderig groeiend Harig wilgenroosje dwarrelde in een licht briesje. Zogenoemde knuppelpaden, gemaakt van rijen boomstammetjes, maken dat het lopen over de drassige bodem toch makkelijk gaat. Al in de Romeinse tijd werden deze paden gebruikt.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009
Knuppelpaden over drassige plekken.

Inventarisatie van de kwaliteit van de Ackerdijkse Plassen geeft aan dat 115 broedvogels gebruikmaken van dit gebied. Daarnaast vindt men hier verschillende soorten spinnen, libellen, vlinders, muizen en een groot aantal plantensoorten. Maar, ook een vossenpaar brengt er vrijwel elk jaar weer een aantal jongen groot. Elk jaargetijde is een bijzondere belevenis in de Ackerdijkse Plassen en de weilanden erom heen.

Open Dag Ackerdijkse Plassen - 20 september 2009

De groei van het natuurgebied de Ackerdijk

  • 1962: Aankoop van de plassen (30 ha) door de Vereniging tot Bescherming van Vogels.

  • 1978: Aankoop grote delen van het grasland toen het boerenbedrijf stopte.

  • 1980: Aankoop van twee kleine hoeken weiland.

  • 1981: Aankoop van ene lange strook grasland ten zuiden van de plassen.

  • 1984: Aankoop van de boerderij.

  • 1988: Aankoop van de strook grasland langs de Berkelse Zweth tot een totaal van 130 ha.

  • vóór 2010: Geplande aankoop van meer grasland ten westen (langs de A13) en ten zuiden van de plassen.

Bron: De Ackerdijkse Plassen - Oases in Nederland, Natuurmonumenten.