MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Broekpolder Vlaardingen

De Broekpolder ligt voor een groot deel in Vlaardingen. Alleen de smalle strook langs de Boonervliet hoort bij de gemeente Midden-Delfland. Op de kaart van het Midden-Delfland gebied staat de Broekpolder aangegeven als recreatiegebied.

De cultuurgeschiedenis van deze polder is eigenlijk wel een beetje triest. De oorspronkelijke polder ligt diep onder een dikke laag Rotterdamse havenslib, daar gestort in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw, waarop zogenaamde 'nieuwe natuur' is aangelegd. Veel boerenbedrijven moesten hiervoor het veld ruimen. Ook de Vlietmolen aan de Boonervliet (tussen de Vlaardingsevaart en Bommeer) mocht niet blijven.

Broekpolder vóór de opspuiting met havenslib
Deel van de Broekpolder (rechts-onder) vóór de opspuiting met havenslib. Foto RAF 1944.

Het enige geluk dat de polder nu heeft is dat de opgespoten grond dusdanig verontreinigd is met viezigheden als zware metalen en oliën dat van enige woningbouw (voorlopig) geen sprake zal zijn...

Op de dunne laag aarde die op het slib is gedeponeerd heeft men getracht een afwisselend landschap te creëren. Dat is ook eigenlijk wel redelijk gelukt. Bosrijke gebieden worden afgewisseld met ruigten en open gebieden. Diverse wandel- en fietspaden doorkruisen de polder. Een deel van het gebied wordt in beslag genomen door de golfbaan Broekpolder.

Vlietmolen aan de Boonervliet
Vlietmolen langs de Boonervliet en boerderij op de Vlietlanden.

De natuur in het gebied heeft zich goed ontwikkeld. Een grote verscheidenheid aan planten, bloemen en dieren is er te ontdekken. Op een aantal plaatsen zijn in de herfst schitterende paddestoelen te bewonderen (ook op de Flora & Fauna van Midden-Delfland). Uitbundig groeit er de reuzenberenklauw. Ook aan vlinders is 's zomers geen gebrek. In De Ruigte zorgt een kudde Schotse Hooglanders voor begrazing.

Op deze pagina nog wat foto's die aantal verschillende landschappen laten zien in de Broekpolder bij Vlaardingen.

Bekijk panorama's van de Broekpolder: panorama 1 en panorama 2

Zomaar een sloot in de Broekpolder

Ruigte met veel Vlierbes en Harig wilgeroosje

Links