MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Otto van Egmond, heer van Keenenburg

Otto van Egmond, heer van de Keenenburg, is in de zestiende eeuw één van de belangrijkste ridders van Holland geweest. Hij was van 1544 tot 1586 lid van de Staten van Holland. Standvastig overbrugde hij hiermee de moeilijkste perioden uit de Nederlandse geschiedenis.

Otto van Egmond bezat grote diplomatieke gaven. Het gewestelijke bestuur zond hem graag voor missies naar de landvoogdes of de Staten-Generaal in Brussel.

In het midden van de jaren zestig streed hij tegen de Amsterdamse graanspeculanten en nam hij het op voor de hongerige bevolking in de Nederlanden

Otto van Egmond was een moedig man die begrippen als vrijheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel had staan. Hij koos voor de opstand tegen Spanje op het moment dat het nog volstrekt onduidelijk was hoe de strijd tegen dit machtige land zou aflopen. Hiermee verspeelde hij bijna zijn hele bezit.
In 1573 was hij als statenlid en hoogheemraad van Delfland één van de initiatiefnemers om het westelijke deel van Holland onder water te zetten, wat uiteindelijk leidde tot ontzet van Leiden en de bevrijding van dit deel van de Nederlanden.

In 1572 werd Otto van Egmond protestant, maar hij stelde zich nooit dogmatisch op. Hij keurde het optreden van de geuzen tegen de katholieken af.
De verdraagzaamheid die Willem van Oranje kenmerkte, was ook een belangrijke eigenschap van Otto van Egmond. Dit verklaart mede zijn vriendschap met de prins. In 1576 tekende hij direct na Willem van Oranje de Pacificatie van Gent, het verdrag dat de gewesten van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdelijk bij elkaar bracht.

Otto van Egmond - Slot Zuylen
Otto van Egmond. Foto stichting Slot Zuylen.

Aan het einde van zijn leven, in 1583, verenigde Otto van Egmond het grondgebied van Schipluiden en Maasland. Hij werd de eerste ambachtsheer van beide rechtsgebieden.

Openluchtspel Otto van Egmond en de lotgevallen van Keenenburg

Tijdens dit openluchtspel in de zomer van 2011 kwam de persoon van Otto van Egmond, zijn familie en zijn activiteiten als hoogheemraad en secretaris van Willem van Oranje prominent in beeld. Tevens was er in Museum Het Tramstation de tentoonstelling over Otto van Egmond te bekijken met, voor het eerst, een kleurenafbeelding van zijn schilderij, dat in slot Zuylen hangt.

Lees het verslag van dit evenement in Schipluiden.

Otto van Egmondpenning

De Otto van Egmondpenning van de gemeente Midden-Delfland is ingesteld in 2005. Het is het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Delfland die de penning toekent.

Het college besluit hiertoe als blijk van erkentelijkheid aan inwoners van de gemeente die zich tegenover de gemeente en/of plaatselijke gemeenschap en op enigerlei gebied zich die toekenning waard hebben gemaakt.

De penning wordt in zilver geslagen, heeft een diameter van 60 mm, met aan de voorzijde de afbeelding van Otto van Egmond, waaromheen het randschrift "gemeente Midden-Delfland". De keerzijde van de erepenning is voorzien van de tekst "wegens bijzondere verdienste toegekend aan", gevolgd door de voorletters en naam van de onderscheidene, evenals de datum van toekenning. Bij de penning ontvangt de onderscheidene een oorkonde en draagspeld.

Otto van Egmondpenning

De Otto van Egmondpenning is tot nu toe vier maal uitgereikt, aan Jacques Moerman (2007), IJsbrand Chardon (2008), Jacques Senf (2016) en Koos van Beurden (2023).

Bron: Publicatie gemeente Midden-Delfland, januari 2007.