MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Maria Magdalenakerk

Maasland is een van de oudste woongebieden van Midden-Delfland. In de 9e eeuw stond er al een kerk. Achter deze kerk zijn later grafelijke gebouwen opgetrokken. De Duitse orde kreeg in 1241 van graaf Willem II van Holland het patronaatsrecht. Tijdens de reformatie werd het kerkgebouw afgedragen aan de hervormden. De katholieken stichtten een schuilkerkje.

Maria Magdalenakerk, Maasland

De huidige kerk, met als patrones de heilige Maria Magdalena, werd op 11 juli 1887 in gebruik genomen. De kerk lag toen nog wat buiten de kern Maasland. Tegenwoordig is de kerk omringd door recente woningbouw.

De huidige RK kerk is ontworpen door architect E. Margry, een leerling van P.J.H. Cuypers, volgens het plan van de RK kerk van Sappemeer. De stijl is neo-gotisch. Kort na de in gebruik name is een Maarschalkerweerd orgel geplaatst dat nog steeds dienst doet. Toen in 1957 het priesterkoor verplaatst werd zodat de priester met het gezicht naar de gelovigen ging staan is de oude preekstoel geschonken aan de Hervormde Kerk, die kort daarvoor gerestaureerd was na de grote brand van 1945. Tegenover de kerk ligt het kleine kerkhof van de parochie.

Bron: Kerken in Delflanden, 2004, dekenaat Delflanden.

Maria Magdalenakerk begraafplaats

Kerkinterieur

Het Maarschalkerweerd orgel

Doopkapel