MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Vlietlanden

De Vlietlanden in Midden-Delfland vormen een uniek natuurgebied zo groot als een 'postzegel'. Gelegen tussen twee doorgaande vaarwegen, de Noordvliet en de Boonervliet, is dit rietland nooit afgegraven of bemalen. Dit maakt het tot een van de weinige oorspronkelijke laagveengebieden van Nederland. Het veen is dus niet ingeklonken en ligt net boven de omliggende vlieten op boezemniveau en veel hoger dan de omliggende polders.

Vlietlanden, oorspronkelijk rietland

De Vlieten zijn voor enige tijd door mensen bewoond geweest (men heeft restanten van bewoning gevonden) maar men heeft het gebied toch weer verlaten, waarschijnlijk vanwege de drassigheid.

Het grasland werd en wordt steeds gemaaid (met de hand of met kleine machines) en het veelvuldig aanwezige riet werd vroeger voor dakbedekking door de plaatselijke rietdekker gebruikt.

Het verhaal gaat dat onenigheid de reden is dat er twee vlak naast elkaar gelegen vlieten zijn gegraven (Noordvliet en Middelvliet). Meer waarschijnlijk is dat men risico wilde spreiden. De  Noordvliet werd gebruikt voor de vrachtvaart. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw was er een regelmatige trekvaartdienst tussen Delft en Maassluis.

Het gebied de Vlietlanden wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het is een bijzonder rijk natuurgebied met zeldzame planten en dieren. Zo groeien er moeraskartelblad, veenpluis en Brede orchis. Vogels in het gebied zijn o.a. diverse soorten ganzen, kuifeend, kievit, grutto en roofvogels als bruine kiekendief en buizerd.

Een bijzondere zoogdiersoort die in de Vlietlanden voorkomt, is de Noordse woelmuis. Deze muis kan uitstekend zwemmen en houdt van de natte omgeving, daar waar de veldmuis een hekel aan heeft.

Beide Vlieten lopen van de Vlaardingsevaart via Maasland naar Maassluis (vroeger Maaslandsluis). De Noordvliet eindigt in het centrum van Maasluis bij de Monstersche Sluis naar de haven. De Boonervliet eindigt bij het gemaal De Zaayer, waar een groot deel van het overtollige water van Midden-Delfland in de Nieuwe Waterweg gemalen wordt.

Het Bommeer is een kleine plas nabij Boonervliet. De Middelwatering verbindt de drie vlieten ongeveer halverwege. De Middelvliet mag niet bevaren worden.

Moeraskartelblad
Moeraskartelblad.

Veenpluis
Veenpluis.

Groene kikker
Groene kikker.

Brede orchis
Brede orchis.

De reconstructie van Midden-Delfland heeft er voor gezorgd dat meer recreatiemogelijkheden zijn aangelegd. Veel fiets- en wandelpaden zijn aangelegd, waar in alle seizoenen veel gebruikt van wordt gemaakt. Voor de watersport werd in 1992 een deel van de Foppenpolder onder water gezet. 's Zomers is het daar een grote drukte met zeilboten. windsurfers en motorjachten. In de lente, zomer en herfst verzorgt het Recreatieschap Midden-Delfland een veerdienst tussen de Kwakelweg (aan de Noordvliet) en de Broekpolder met de veerpont De Kwakel. Een tussenstop kan gemaakt worden bij de uitspanning 'Het Jachthuis'. Langs de Vlaardingsevaart ligt café 'Vlietzicht', ook een populaire tussenstop voor wandelaars en fietsers met een prachtig uitzicht over het natuurgebied.

's Winters, bij voldoende vorst, vormen de Vlieten, samen met de Vlaardingsevaart een populair schaatsgebied. Ook dan zijn Vlietzicht en Het Jachthuis drukke pleisterplaatsen.

Links