MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Hodenpijl

Hodenpijl is de naam van een voormalige gemeente tussen Schipluiden en Den Hoorn. In 1855 werd deze gemeente, samen met Sint Maartensregt toegevoegd aan de gemeente Schipluiden. Dit gebied met een groep woningen, boerderijen en de voormalige RK kerk met pastorie wordt ook tegenwoordig aangeduid met de naam Hodenpijl. Het markante, witte gebouw, vroeger een boerderij en nu buitenplaats, was de woning van de wethouder Ammerlaan, later burgemeester van Schipluiden en de opkamer werd tot 1881 gebruikt voor de raadsvergaderingen. Panorama van het huidige Hodenpijl.


Wapen Hodenpijl

Kerken in Hodenpijl

In Hodenpijl ontstond ten oosten van de Gaag een schuilkerk toen de katholieke geloofsbeoefening door de reformatie in de 16e eeuw verboden werd. Deze situatie verbeterde tijdens en na de Franse overheersing (1672-1678). Sindsdien werd de beoefening van de katholieke eredienst in schuilkerken toegestaan. De schuilkerk van Hodenpijl werd omgebouwd tot een herkenbaar kerkgebouw met toren. Het kerkhof lag langs de Gaag. 

Toen het kerkgebouw te klein werd (de gelovigen kwamen van Den Hoorn, Schipluiden en omliggende gebieden) werd besloten een nieuwe kerk te bouwen, aan de andere kant van de Gaag. In 1840 werd er in deze Jacobuskerk de eerste eucharistieviering gehouden. Deze kerk in Hodenpijl deed dienst tot 1963, toen de Schipluidenaren in de dorpskern een nieuwe kerkgebouw kregen. Den Hoorn kreeg al eerder in 1917 een eigen kerk in de dorpskern. De kerk en pastorie Op Hodenpijl zijn nu in gebruik als centrum voor 'wel zijn'.


Jacobuskerk 1840-1963.

Kasteel Hodenpijl

Hodenpijl is ook de naam van een kasteel uit de 13e eeuw van de familie Hodenpijl, dat meer zuidwestelijk gelegen was in de Klaas Engelbrechtspolder. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten in 1351 en 1393 is het met de grond gelijk gemaakt en nooit meer herbouwd.


Wapen St. Maartensrecht.


Buitenplaats Hodenpijl.


Opkamer van de buitenplaats waar vroeger de raadsvergaderingen werden gehouden.

Links