MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Glas-in-lood ramen Raadhuis H.K. Pootplein

Vanuit de hal de trap opgaand, vallen de grote glas-in-lood ramen op. In het midden zijn de wapens van Schipluiden en Zuid-Holland te zien. Dit onderdeel is afkomstig uit het oude raadhuis aan de Dorpsstraat. In het bestek voor de bouw stond: "In het middenraam trappenhuis zullen 2 aanwezige paneelen van glas in lood door den Aannemer moeten worden aangebracht, na eerst door bij te maken randwerk van bijkomend glas in lood op de vereischte maten te zijn gebracht".

De glas-in-lood ramen in de raad/trouwzaal zijn minder oud. Ze zijn een geschenk van de gemeente Oude-Tonge als dank voor de hulp van Schipluiden in het laatste oorlogsjaar. Het centrale stuk toont een tafereel van een gezin dat uit een overstroomd dorp wegtrekt en de wapens van Oude Tonge en Schipluiden voorzien van kronen. In de zijramen vindt men de wapens van Hof van Delft, Hodenpijl, Maartensregt en Zouteveen.


Ramen in de trouwzaal, geschonken door de gemeente Oude Tonge: "Dit raam is geschonken als blijk van dankbaarheid voor de door Schipluiden aan Oude Tonge verleende hulp na de evacuatie en inundatie van de gemeente in de oorlogsjaren 1944-1945".

In 1951 werd de raadzaal voor een grote beurt onder handen genomen. Lambriseringen, plafond en toegangsdeuren werden vernieuwd. Zo ook de harmonicadeuren, die de zaal met de er naast gelegen kamer verbonden. Deze ruimte kon, behalve als kamer voor commissievergaderingen en dergelijke, tevens als publieke tribune dienst doen (voor deze vouwdeuren is nu een muur in de plaats gekomen).

Op de wanden van de raadzaal, naast de toegangsdeuren, werden schilderingen aangebracht door Dan Mülhaus. De ene schildering stelt een jongen met melkemmers, juk enz. voor en het wapen van Schipluiden. De jongen symboliseert de veehouderij. Het andere tafereel laat een meisje met manden groenten en fruit zien, symbool voor de tuinbouw. Hierbij staat het wapen van Hof van Delft.

Meer symboliek is te vinden in het houtsnijwerk op de toegangsdeuren. Twee figuren stellen de wijsheid en de gerechtigheid voor. Zij worden omgeven door symbolen voor land- en tuinbouw.