MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Grote Adriaan is (was) terug

Oplettende fietsers en wandelaars hebben het bouwsel op de Vlietlanden ongetwijfeld opgemerkt. In de lente van 2005 is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging Natuurmonumenten, beheerder van de Vlietlanden, een boerderijtje opgericht op een van de Vlietlanden, grenzend aan de Boonervliet.

Het informatie bord vertelde er meer over: Het huisje dat u hier ziet, is een kopie van de boerderij van Grote Adriaan die hier in de middeleeuwen heeft gestaan. Op een kaart uit 1568 is te zien dat er toen drie hoeves waren. In de Vlietlanden weidde men het vee en hooide voor de moeilijke wintermaanden. Met de schuit werden vee, hooi en melk vervoerd.

Voor de bouw van hun eenvoudige huizen gebruikten de boeren materialen uit het gebied. Het frame van de lage muren werd gemaakt van elzen en essen die in de rietlandjes groeiden, de wanden bestonden uit vlechtwerk van wilgentenen. Voor het hoge dak werden riet en zeggen gebruikt. Deur en ramen waren niet meer dan afgewerkte gaten. Het huisje is terug.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Natuurmonumenten hebben vrijwilligers van de vereniging de boerderij nagemaakt, opnieuw met gebiedseigen materialen. Zo'n historisch bouwsel past hier precies. Want door een uitgekiend beheer van Natuurmonumenten is het oude landschap met bloemrijke hooilandjes, de rietlandjes en de diepzwarte veensloten er nog steeds.

Grote Adriaan was tijdens een vaarexcursie te bezoeken. Helaas, de woning van Adriaan is er niet meer. Het Hollandse weer heeft er voor gezorgd dat het gebouw na enkele jaren verviel.

Meer informatie: www.natuurmonumenten.nl.