MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Cultuurhistorie van Midden-Delfland

Het gebied van Midden-Delfland is gedurende vele eeuwen omgevormd van een moerasgebied in de delta van de grote rivieren tot een afwisselend polderlandschap. De sporen van de rivierarmen zijn hier en daar nog goed zichtbaar aan de glooiingen in de weilanden. Na de aanleg van dijken en het droogmalen van de polders werd het gebied meer geschikt voor permanente bewoning. Het landschap kent nog een aantal historische boerderijen en verder veel archeologische vindplaatsen. 

De dorpskernen in Midden-Delfland hebben een rijke geschiedenis, die nog voor een deel bewaard is gebleven. Via de onderwerpen aan de linkerkant wordt een goed beeld gegeven van de belangrijkste cultuurhistorische objecten in Midden-Delfland.

Herbouwde torentje van Kasteel keenenburg, Schipluiden

Meer cultuurhistorie is te vinden op de website Twee Gezichten van... Op elke pagina staan steeds twee afbeeldingen centraal, een oud en een recente, en wordt verteld over de geschiedenis van de getoonde situatie.

In de zevendelige serie Historie en Landschap van de polders van Midden-Delfland wordt de cultuurhistorie van alle polders beschreven. Dit was een project van de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, uitgevoerd in de periode 2007-2014.

Museum De Schilpen Maasland

Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk zet zich in voor behoud van de cultuurhistorie van Midden-Delfland. Op de website www.middendelflandismensenwerk.nl is informatie over de Audiotour door Midden-Delfland opgenomen. Op diverse plaatsen in het gebied kan men informatie over het vroegere leven op de boerderij opvragen met behulp van de QR-code op speciale Audiotourpaaltjes of via de website en de interactieve Audiotourfietstocht

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden en de Historische Vereniging Maasland zetten zich in voor het beschrijven, bewaken en bewaren van het cultuurhistorisch erfgoed.

In de gemeente Midden-Delfland en omliggende plaatsen bevinden zich diverse musea waar de geschiedenis en cultuurhistorie van het gebied beleefd kan worden. Klik hier voor een overzicht.

22 september 2023